จังหวัดตากประชุมเตรียมจัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ครั้งที่ 1”

0
47

จังหวัดตากประชุมเตรียมจัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ครั้งที่ 1”

วันนี้ (5 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ครั้งที่ 1 ในโอกาสที่แพทยสภา ครบรอบ 50 ปี โดยคณะกรรมการแพทยสภา ได้มีมติให้จัดงานโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือการเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจะได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีการจัดกิจกรรมการวิ่ง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่ง 15 สาย และทุกสายวิ่งไปรวมกันที่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงจุดหมายปลายทางที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ในส่วนของจังหวัดตาก จัดอยู่ในภาคเหนือสาย N1 ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งในวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2561 โดยรับคฑาจากทีมนักวิ่งอำเภอแม่สอดและจังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในเวลา 17.00 น. และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดตากจะออกวิ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อส่งมอบคฑาให้จังหวัดกำแพงเพชร ณ สิริจิตอุทยาน ในเวลา 16.00 น. สำหรับประชาชนที่สนใจ ต้องการเข้าร่วมในการวิ่งครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หมายเลขโทรศัพท์ 055-518100 และงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายเลขโทรศัพท์ 055-513982

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน