ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมพิธีแห่เกวียนผ้าพระบาท ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

0
55

เทศกาลสงกรานต์จังหวัดจันทบุรี ยังคึกคัก

ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมพิธีแห่เกวียนผ้าพระบาท ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

วันนี้ ( 14 เม.ย.62 ) ที่วัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการวัดผู้บริหาร อบต.ตะปอน อำเภอขลุง ได้นำประชาชน นักท่องเที่ยว จำนวนมาก ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบาทขึ้นเกวียนก่อนเคลื่อนขบวนแห่ พระบาทผ้า ที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อบต.ตะปอนน้อย และสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง จัดขึ้น เป็นงานประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ตะปอน และเทศกาลผลไม้ “ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของคนภายในชุมชนตะปอน ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน มี อัตลักษณ์ของท้องถิ่น จุดเด่นของประเพณี วัฒนธรรมชุมชน และความเชื่อที่ดีงามด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้งสัมผัส เที่ยวชมสวนผลไม้ ช่วงฤดูร้อน โดยพิธีบวงสรวงพระบาทผ้า และ ประเพณีการแห่พระบาทผ้าทางเกวียน เป็นประเพณี และศรัทธาของชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามประวัติในอดีตที่เคยเกิดโรคอหิวาตกโรค หรือ โรคห่าระบาดและชาวบ้านได้อัญเชิญ รอยพระพุทธบาทผ้า ขึ้นเกวียนแห่ไปตามชุมชนต่าง ๆ และโรคห่าก็ได้หายไปจากชุมชนจึงเกิดความศรัทธาและความเชื่อในการปัดเป่าภัยอันตรายสร้างความร่วมเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านที่เคารพบูชา โดยหลังจากพิธีอัญเชิญพระพุทธบาทผ้าออกจากโบสถ์วัดตะปอนน้อยแล้ว ได้มีการอัญเชิญแห่ขบวนเกวียนผ้าพระบาทออกไปรอบชุมชน ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงงานประเพณีและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของ 3 วัด คือ วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่ และวัดเกวียนหัก นำเสนอวิถีชีวิตชุมชนชาวตะปอน อำเภอขลุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ต้องห้ามพลาด โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน สิ้นสุดงานในการชักเย่อเกวียนพระบาท ที่วัดตะปอนใหญ่ การก่อพระเจดีย์ทราย รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าอาหารพื้นเมืองของดีเมืองขลุงที่ตลาดโบราณ 270 ปี วัดตะปอนใหญ่ อิ่มอร่อยอาหารพื้นเมือง ร้อยรสพันอย่างที่ชาวบ้านนำมาร่วมงาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก