@นครสวรรค์ แง๊ะ… พ่อเมืองมังกร พบปะพี่น้อง พช. ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

0
87

@นครสวรรค์ แง๊ะ… พ่อเมืองมังกร พบปะพี่น้อง พช. ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
เช้าวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นทั้งการผลิตและการตลาด เสริมสร้างความสุขให้ประขาชนชาวนครสวรรค์ กับหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุพัฒนาการอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
??ภาพ/ข่าว โดย โสภี บุญศิริ สถานีข่าว CNSนครสวรรค์ รายงาน??