ร้อยเอ็ด-ศรัทธาพิธีพุทธาภิเษก ยกช่อฟ้า ฉลองสมโภช มณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และทอดผ้าป่าสามัคคี

0
59

ร้อยเอ็ด-ศรัทธาพิธีพุทธาภิเษก ยกช่อฟ้า ฉลองสมโภช มณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และทอดผ้าป่าสามัคคี

           วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา09.09น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก ยกช่อฟ้า ฉลองสมโภช มณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยภริยา แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

   ด้วยคณะสงฆ์ ทายกทายิกา วัดประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานพิธีมหาพุทธาภิเษก ฉลองสมโภชยกช่อฟ้ามณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทอดผ้าป่าสามัคคี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอบุญให้พรเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อฉลองสมโภชและสมทบทุนจัดตั้งกองทุน “มณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ” ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยมีท่านพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสเมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์ในการก่อสร้าง

ณ วัดประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sp«»news101