ข่าวดีรับวันครอบครัว!!! ลูกนกรอดไฟป่าหลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครือข่ายช่วยกันควบคุมไฟไม่ให้ข้ามจากประเทศเพื่อนบ้านได้สำเร็จ

0
40

ข่าวดีรับวันครอบครัว!!! ลูกนกรอดไฟป่าหลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครือข่ายช่วยกันควบคุมไฟไม่ให้ข้ามจากประเทศเพื่อนบ้านได้สำเร็จ

วันที่ 14 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านร่มฟ้าไทย ทำแนวกันไฟ กันไม่ให้ไฟข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่บ้านร่มฟ้าไทย ม. 24 ต. ตับเต่า อ.เทิง จ.เขียงราย (รูปลูกนกที่เห็นในรูป ปลอดภัยห่างจากจุดที่ไฟไหม้ประมาณ 20 เมตร)

จากนั้นเจ้าหน้าที่สถานีฯควบคุมไฟข้างทางบริเวณ ฟาร์มทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่บ้านร่มฟ้าทอง ม.18. ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใช้เวลาควบคุม 15 นาที จึงควบคุมไฟไว้ได้

ขอบคุณภาพข่าวจาก นายสราวุธ ค้อมคำพันธ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**