เครือข่าย.สนช.จังหวัดภูเก็ตทำดี ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เม.ย.62
-นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
-นายยุทธพล ลิ้มสวัสดิ์
เครือข่าย สนช.ภูเก็ต และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริการ ประชาชน เพื่อดูแล ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อมาพบปะ พ่อแม่พี่น้องและญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก จึงได้ร่วม กิจกรรมสาธารณะโดยเข้าเวรตามด่านต่าง ๆในโครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย
ของจังหวัดภูเก็ต