จันทบุรี/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี

0
75

จันทบุรี/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 4 พ.ย.61 ) ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้บริษัท เอ็น อาร์ มาร์ทเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จำกัด และ คลินิก เซ็นต์หลุย แพทย์แผนไทย น้อมนำ กฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาศ ณ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล และ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้ข้าราชการ ประชาชนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบบำรุงบวรพระพุทธศาสนา รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 2,216,900 บาท และพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเงินสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนแก่โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม / โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราชนุกูล และ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าใหม่
สำหรับประวัติ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ก่อสร้างวัดเมื่อปี พุทธศักราช2368 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2370 ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเมื่อปี พ.ศ.2539 ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พุทธศาสนิกชนเป็นที่ตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม สถานที่ศึกษาธรรมะของพระสงฆ์ สามเณร และโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ระดับประถม รวมทั้งเป็นที่ตั้งของหอสมุดประชาชนท่าใหม่เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ 50 ปี ได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ.2519 ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งวิทยาการ การศึกษาที่สำคัญของพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) มี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัด เป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก