เมื่อวันที่ 11 เมษายนเวลา 17.00 น คุณอาทิตย์สีตาไว บริจาคเงิน เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ อุทิศส่วนกุศลให้นายบุญธรรม สีตาไว โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญ กับคุณอาทิตย์ สีตาไว และขอให้คุณบุญธรรม สีตาไว มีความสุขในสัมปรายภพ
วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น คุณจอน – คุณเขียน คล้อยเชียงของ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
โดยมี นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ
เวลา 14.30 น. คุณณัฐนันทพร ผึ้งสุข บริจาคเครื่องทำ OXYGEN มูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ
แหล่งข่าว งานประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวงานเวชนิทัศน์