จ.นราธิวาส จัดยิ่งใหญ่ รวมชุมชนไทยพุทธจาก 9 ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ดึงเยาวชนแต่งกานย้อนยุค พร้อมเล่นอุโมงค์น้ำครั้งแรกในจังหวัด ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากกองกำลัง 3 ฝ่าย

0
116

เริ่มขึ้นแล้วเทศกาลสงกรานต์ ปี 62 จ.นราธิวาส จัดยิ่งใหญ่ รวมชุมชนไทยพุทธจาก 9 ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ดึงเยาวชนแต่งกานย้อนยุค พร้อมเล่นอุโมงค์น้ำครั้งแรกในจังหวัด ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากกองกำลัง 3 ฝ่าย อย่างเข้มงวด
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 เม.ย.62 ณ วัดประชาภิรมย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวว่า เทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ได้จัดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์มาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมาแต่โบราณ และเป็นประเพณีที่งดงาม เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น การให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ ได้จัดขึ้นให้มีกิจกรรมพิธีแห่รถบุษบกและนางสงกรานต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุรวม 80 คน โดยมีผู้สูงอายุ 98 ปี คือนายช่วง นวลศรี อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านมะนังกาหยีเข้ามาร่วมอวยพร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และการเล่นน้ำสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัดประชาภิรมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนชุมชนต่างๆทั้ง 9 ชุมชม ประกอบด้วย ชุมชนประชาภิรมย์ ชุมชน ณ นคร ชุมชนบางนาค ชุมชนร่วมอุทิศ ชุมชนวัดบางนรา ชุมชนอดุลตานนท์ ชุมชน 912 ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนมัดยามัน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
ด้านนานเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ โดยยึดถือตามคติพรามณ์ ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้กำหนดเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม บ่งบอกถึงคุณลักษณะและคุณค่าของความเป็นไทยอย่างแท้จริง กล่าวคือ 1.คุณค่าต่อตนเอง เป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เราได้หันกลับมามองตนเอง สำรวจตนเองในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ว่าทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว คนรอบข้างและสังคมแล้วหรือยัง และนับจากนี้ไป เราควรทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
2.คุณค่าต่อครอบครัว เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูต่อ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นวันที่ทุกคนมีโอกาสได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในการเริ่มปีใหม่ และเป็นกำลังใจให้กันและกันในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป ตลอดจนได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ร่วมมือกันเพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยการตั้งจุดผ่านสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาในบริเวณวัด โดยทุกคนต้องผ่านจุดตรวจสอบวัตถุอันตราย รวมถึงการวางเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบทั่วบริเวณวัด รวมทั้งทำอุโมงค์น้ำที่บริเวณด้านในวัด และบนถนนประชาภิรมย์ ซึ่งเป็นจุดที่จะเปิดให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดทั้งสาย โดยคาดว่าจะมีทั้งชาวไทยและชาวไทยที่ไปขายแรงงานยังต่างประเทศจะกลับมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในเรื่องของการดื่มของมึนเมาและแต่งกายไม่สุภาพเข้าร่วมงานด้วยเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นเทศกาลที่มีแต่ความสนุกและตามประเพณโบราณอย่างแท้จริง. ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส