สวนนงนุชพัทยาเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ความสวยสุดในแดนสยาม

0
60

สวนนงนุชพัทยาเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ความสวยสุดในแดนสยาม

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าได้รับการประสานจากแม่ทัพภาค 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงสวนสถาปัตยกรรมที่สวยงามสไตล์ฝรั่งเศส แต่ปัจจุบันต้นไม้ผสมผสานกันไม่ลงตัวและบางส่วนได้เหี่ยวเฉาล้มตาย เบื้องต้นสวนนงนุชพัทยาได้ทำการรื้อถอนต้นเข็มที่ปลูกอยู่โดยรอบออกทั้งหมดและปลูกต้นชาฮกเกี้ยนแทนซึ่งใช้เวลาดำเนินการเพียง 1 วันก็สามารถพลิกโฉมสวนผังเมืองสวยที่สุดในประเทศ และเป็นอันดับที่ 23 ของโลก ได้สวยงามผิดตาไปจากเดิม สร้างความปลาบปลื้มแก่พี่น้องชาวยะลาอย่างมาก

สำหรับการเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทางศาสนาโดยความร่วมมือของกองทัพภาค 4 และสวนนงนุชพัทยาที่มุ่งหวังพัฒนาความเจริญมาสู่ทุกศาสนาและสร้างความปรองดองให้แก่สันติสุขในพื้นที่ภาคใต้เป็นที่เลื่อมใสแด่ผู้เคารพศรัทธาสืบไป และเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้จำนวนมากในอนาคต// อิงอร จ.ยะลา