ประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

0
52

ประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

ที่บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาในโอกาศนี้มีนายอนุชิต ตระกลูมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ที่มารอบิณฑบาตร หลังจากตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ทยอยไปสรงน้ำพระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ที่ทางเทศบาลนครยะลาได้จัดเตรียมเอาไว้และได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้ออกมาตักบาตรในตอนเช้า ก็ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อของคนไทย //อิงอร จ.ยะลา