การพังงาขอห้า5ข้อจงปติบัติ พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย รอง ผบก.ฯ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พร้อม100%ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร “เทศกาลสงกรานต์ 2562

0
281

การพังงาขอห้า5ข้อจงปติบัติ พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย รอง ผบก.ฯ
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พร้อม100%ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร “เทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์และวันครอบครัวตามประเพณีไทย หรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญ งานรื่นเริง รวมทั้งกิจกรรมเล่น น้ำสงกรานต์ และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อันอาจทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุ ประชาชนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หรืออาจมีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีเข้ามาฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้
จากสถานการณ์ดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้มีความห่วงใยสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ มี6ข้อดังนี้
*การเล่นน้ำสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามขนบธรรมประเพณีอันดีงาม ด้วยวิธีประพรหมแทนการสาดน้ำใส่กัน ไม่เล่นสงกรานต์ในลักษณะอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น หรือการกระทำใดที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การเล่นแป้งในลักษณะเป็นการกระทำอนาจาร การใช้น้ำแข็ง ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำสกปรก หรือใช้สายยางฉีดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสาดน้ำเข้าไปในยานพาหนะอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
*การแต่งการ ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิดชิดไม่ควรแต่งกายลักษณะล่อแหลม หรือยั่วยุทางกามารมณ์ ซึ่งอาจเป็นเหตุของการเกิดอาชญากรรมขึ้นได้
*ไม่เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ให้งดเว้นการเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เนื่องจากการกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรแล้วยังมีความผิดกฎหมาย หากผู้ใดผ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี
*ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ขอให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าขับรถด้วยความประมาทหรือน่าหวาดเสียว อย่าใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดและให้คำนึงถึงภยันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ
*กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการยิงปืนขึ้นฟ้า การพกพาอาวุ
*ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้มี “นายวิมล กล่าว โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ” (โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ) สามารถติดต่อฝากบ้านได้ที่สถานีตำรวจภูธรใกล้บ้านทุกสถานี ระหว่างวันที่ 11-17เม.ย.62 (รวม7วัน)
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข็มงวดจริงจังและต่อเนื่องกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน 10 ข้อหาหลัก เช่น ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ และผู้ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วง 7 วัน อันตราย 11-17 เม.ย.62
1ระมัดระวัง การหลอกลวงเอาทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งไม่ควรใส่เครื่องประดับ อันเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการประทุษร้ายต่อทรัพย์
2เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ขอให้ผู้ขับขี่รถเตรียมร่างกายให้พร้อมและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด
3 ขอความร่วมมือจากประชาชน ให้เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพตามประเพณี ไม่ใช้อุปกรณ์การเล่นน้ำในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มิดชิด โดยไม่แต่งกายในลักษณะล่อแหลมหรือยั่วยุ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาชญากรรมได้
4 ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ และบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
5 ขอให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล ผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย หรือพบเห็นสิ่งของแปลกปลอม เหตุด่วนเหตุร้าย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 , 1599 และSMS 191หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Police I Lert u
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
ขนกวรรณ พรหมทองผู้สื่อข่าวพังงาโทร063-6242696