a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

ชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตรยิ่งใหญ่ถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยมายาวนาน    เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าพังงานำชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมตักบาตร อวยพรให้ประชนและส่งน้ำให้ผู้สูงอายุมอบของขวัญน้ำใจให้ผู้สูงอายุ ให้แเสดงมีความจริงใจช่วยสืบสานประเพณีมีจิตใจที่สวยงามมีความเมฆตาเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจและ ร่วมรำวงกับประชนและหน่วยงาน ตามประเพณีท้องถิ่นไทย

นายชูโชติ โกยกุลนายกเทศมนตรีเมืองพังงา กล่าว จัดงานประเพณีสงกรานต์ทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมอนุรักประเพณีสำคัญของท้องถิ่นไทย ให้ดำรงอยู่คู่คนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อยู่คู่คนพังงาตลอดไป คนไทยถือเป็นวันปีใหม่ของชาวไทย มีหัวส่วน ข้าราชการ ทุกหน่วยงาน พ่อค้าประชนเข้าร่วมมารดน้ำผู้สูงอายุและมอบของขวัญเป็นกำลังใจผู้สูงอายุ รับพรจากผู้สูงอายุถือว่าเป็นพรที่สักสิทธิ์ นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยปี 2562 โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานสงฆ์พร้อมกับให้ศีลและให้พรวันปีใหม่ไทยจากสมเด็จพระสังฆราช ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายกเทศมนตรีเมืองพังงาอวยพรวันปีใหม่ไทยให้ชาวพังงา และร่วมกันทำบุญตักบาตร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงากว่า1,000 คน

จากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธสิหิงค์ องค์พระสัมฤทธิ์ศากยมุณีศรีพังงา พระประจำจังหวัดพังงา ร่วมกันสรงน้ำพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุและร่วมรำวงวันปีใหม่ไทย โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ย้ำถึงความจริงใจในการกระทำการต่างๆไม่ว่าในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วง 7 วันอันตราย และได้เน้นย้ำให้เล่นสงกรานต์ตามประเพณีไทย รักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบรุษ