a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

แรงศรัทธาแน่นวัด ..พิธีขอขมาหลวงพ่อพระใส
วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จัดพิธีขอขมาหลวงพ่อพระใส ก่อนที่จะอัญเชิญลงจากพระอุโบสถ ในช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน นี้
วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ได้จัดพิธีขอขมาหลวงพ่อพระใส เพื่อถอดพระเกศหลวงพ่อพระใส ก่อนที่จะอัญเชิญลงจากพระอุโบสถ เพื่อประดิษฐานบนราชรถแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบและแห่รอบเมืองหนองคายให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำกันอย่างใกล้ชิด เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขึ้นไปถอดพระเกศองค์หลวงพ่อพระใส จากนั้น พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ได้นำพระเกศองค์หลวงพ่อพระใส วางบนศรีษะของพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา หากเป็นผู้หญิงจะมีผ้าสีขาววางรองบนศรีษะ ส่วนผู้ชายไม่มีผ้าขาววางหรือหากต้องการจะนำผ้าวางรองบนศรีษะเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลก็ได้ ส่วนผู้มีจิตศรัทธาองค์หลวงพ่อพระใสที่เข้าร่วมพิธี จะนำผ้าขาวที่เตรียมไว้ ส่งให้คณะกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่ นำไปขัดองค์หลวงพ่อพระใส ก่อนที่จะนำไปเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทำให้บรรยากาศบนพระอุโบสถมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก