บุญใหญ่!ณ»ตำบลโนนรัง »ตัดหวายปิดทองฝังลูกนิมิต»งานฉลองอุโบสถวัดป่าโนนรัง« เมืองร้อยเอ็ด๛

» วันนี้เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่(12 เมษายน 2562) ประธานสงฆ์(พระราชวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร)*»พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน ฝ่ายสงฆ์พร้อมพระครูไพโรจน์ ญาณคุณ,เจ้าอาวาส,เจ้าคณะตำบลโนนรัง,พระครูสถิตคุณาภิรมย์ รองเจ้าคณะตำบลโนนรัง พร้อมคณะที่ปรึกษา พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายจงจิตดี จอมคำสิงห์,นายกอบต.โนนรัง, นายพิมพ์ วินทะไชย รองนายก อบต.โนนรัง,นายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรังนางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.จนท.ตำบลโนนรัง,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำอช,อพม.อสม,กรรมการ,แพทย์ประจำหมู่บ้านชุดชรบ.ตำบลโนนรังและราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจากหลายภาคส่วนพร้อมทายก-ทายิกา ทั่วทุกสารทิศ-พระภิกษุ-องค์เณร-แม่ชีขาว เป็นจำนวนมากสุดคณานับได้พร้อมรับฟังท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมนายชารี ฤาชา พิธีการพิธีกร ในวันนี้-พระภิกษุ-สามเณร จำนวน (153) ทำพิธีพร้อมรับเครื่องไทยทานจากทายก-ทายิกาพร้อมเจ้าภาพเตรียมถวายผ้าไตรตามกำหนดการช่วงเวลา 15.00 น.พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โดย»ประธานสงฆ์(พระราชวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร)*สวดทำพิธีตัดหวายลูกนิมิมิตรพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะพระเถรานุเถระหมู่ใหญ่ฯพร้อมสาธุอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้.พร้อมเจ้าภาพรับวัตถุมงคลในพระอุโบสถฯ
ในวันนี้มีเจ้าภาพโรงทานเป็นจำนวนมากต่างศรัทธามุ่งถวายในงานผูกพัทธสีมาตัดหวายปิดทองฝังลูกนิมิตรฉลองสมโภชพระอุโบสถ และทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ วัดป่าบ้านโนนรัง 23 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อฯสำนักข่าว-ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด