พายุฤดูร้อนถล่ม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สร้างความเสียหายให้กับประชาชน31หลังคาเรือนไร้ที่อยู่

0
24

พายุฤดูร้อนถล่ม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สร้างความเสียหายให้กับประชาชน31หลังคาเรือนไร้ที่อยู่ เมือ12 เม.ย.62) นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้มอบหมายให้ นายจุติเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วย จนท.กกล.รส.จว.ศ.ก. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากได้มีฝนตกและลมกรรโชกแรงในพื้นที่ ต.ไพร ,ต.กระหวัน,ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย/ยุ้งข้าว/คอกสัตว์
จากการตรวจสอบเบื้องต้น มีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้
– ต.กระหวัน เสียหายบางส่วน
ม.6 จำนวนประมาณ 3 ราย
ม.12 จำนวนประมาณ 2 ราย
– ต.ไพร เสียหายบางส่วน
ม.5 จำนวนประมาณ 4 ราย
– ต.ภูฝ้าย เสียหายบางส่วน
ม.3 จำนวนประมาณ 22 ราย
รวมจำนวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวนประมาณ 31 ราย