a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมากราบสักการะสรงน้ำขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานีเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยจะมีประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพนับถือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จ.ปัตตานีจะเดินทางมากราบสักการะสรงน้ำขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและในปีนี้เช่นกันมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานี ได้ทยอยเดินทางมากราบสักการะสรงน้ำ ขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานี กันเป็นจำนวนมากเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานี เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังและศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่แปลกเลยที่ทำไมประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเคารพนับถือเลื่อมใสและศรัทธา
ไม่เพียงแต่วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยวันไหนๆ ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติก็จะนิยมมากราบสักการะบูชาขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต//อิงอร จ.ยะลา