กาฬสินธุ์แห่ผ้าอังสะขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้นสิริมงคลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

พุทธศาสนิกชนร่วมแห่ผ้าอังสะขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น เสริมสิริมงคลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ถวายเป็นพุทธบูชา ขอขมาพระรัตนตรัย และสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล บนยอดเขาภูสิงห์ สิริมงคลก่อนเริ่มสงกรานต์

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 เม.ย. 61 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเชิญผ้าอังสะขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น ถวายเป็นพุทธบูชาพระพรหมภูมิปาโล ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ที่ถือปฏิบัติเป็นประเพณีมายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ ยึดถือทุกวันที่12เมษายน ของทุกปี โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายรัตนชัย ไชยคำมี นายก ทต.โนนบุรี นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล ต.โนนบุรี และประชาชนจากทั่วสารทิศจำนวนมาก ร่วมเชิญผ้าอังสะถวายพระพรหมภูมิปาโล ประจำปี 2562

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่ จ.กาฬสินธุ์ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดเทศกาล โดยเฉพาะที่ อ.สหัสขันธ์ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง รวมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อย่างประเพณีการเชิญผ้าอังสะขึ้นบันไดสวรรค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระพรหมภูมิปาโล ที่ประดิษฐานบนยอดเขาภูสิงห์ โดยผ้าอังสะนี้จะตัดเย็บด้วยผ้าเนื้อดี ความยาว 24 เมตร กว้าง 4 เมตร โดยใช้ผ้าตัดเย็บทั้งหมด 73 เมตร แห่ขึ้นไปบนยอดเขาภูสิงห์ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพรหมภูมิปาโล ผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขั้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลในโอกาสสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมกับเทศกาลสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งลูกหลานชาว อ.สหัสขันธ์จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศที่เดินทางมาเที่ยวทำบุญช่วงวันหยุดยาวตลอดสงกรานต์ไม่น้อยกว่าวันละ 5,000 คนต่อวัน

สำหรับประเพณีสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล ทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ได้ยึดถือปฏิบัติประเพณีแห่ผ้าอังสะ สรงน้ำพระพรหมภูมิปาโลมมายาวนาน และสำหรับพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล เป็นประพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง กว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร มีพุทธลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ประดิษฐานบนยอดเขาภูสิงห์ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 346 เมตร ทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธาวาสภูสิงห์ โดยปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวด้วย บนยอดเขาภูสิงห์สามารถมองเห็นพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ ได้โดยรอบแบบ 360 องศา อากาศเย็นสบายและร่มรื่นจากการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นไม้ใหญ่ไว้โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องการปกป้องคุ้มภัย ด้วยศรัทธา มีความเชื่อว่าพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือ นะมาร หรือสะดุ้งมาร หากได้กราบไหว้ขอพรแล้วจะทำให้ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และเป็นสิริมงคลแต่ตนเองในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

นอกจากนี้ทางทายกและทายิกา ยังได้จัดกิจกรรมสอยดาว ขนทรายเข้าวัด กิจกรรมทำบุญสอยดาว เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูสิงห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ อีกหลายแห่ง เช่น วัดป่าสักกะวัน แหล่งขุดค้นซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์และที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ที่มีพระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้ายสมัยทวารวดี อายุกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ติดกับเขื่อนลำปาว เป็นหาดแหลมโนนวิเศษและสะพานเทพสุดาเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ