มุกดาหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้ว่า
จังหวัดมุกดาหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษของเมืองมุกดาหาร พร้อมทั้งรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (บริเวณวงเวียนน้ำพุ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เหล่ากาชาดจังหวัดประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษของเมืองมุกดาหาร และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และผู้สูงอายุยืนด้านหน้าสถานที่จัดพิธี เพื่อรับคำอวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำกล่าวอวยพรและขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้สูงอายุ
พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ให้พรผู้ร่วมงาน นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คุณพ่อสุรจิตต์ จันทรสาขา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ให้พร และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำกล่าวขอขมาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ เสร็จแล้วเข้านั่งประจำเก้าอี้ที่จัดไว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำผู้ร่วมงาน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เสร็จแล้วนั่งประจำเก้าอี้ที่จัดไว้ จากนั้นนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายสุวิทย์ จันทรหวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำผู้เข้าร่วมงาน สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้สูงอายุตามลำดับ…
******************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร 081-5449094