คณะ สนช.ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

0
76
  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย (คณะที่ 2) ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง และนายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (สร้างแพลอยน้ำ) ที่บ้านท่าดินแดง หมู่ 2 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และนางช่อทิพย์ สาคิรินทร์ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ กล่าวรายงาน