“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ลงพื้นที่ มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจ 2 ตา ยาย ในช่วงวันสงกรานต์!!

0
56
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ลงพื้นที่ มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจ 2 ตา ยาย ในช่วงวันสงกรานต์!!

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.-14.30 น.โดย พ.อ.กรกานต์. นาเวชวนิชกุล รอง.ผอ.รมน. จังหวัด ปข.มอบหมายให้จ.ส.อ.ไชยา. อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ปข.พื้นที่ อ.สามร้อยยอด

ได้เข้าตรวจเยี่ยม และ มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุ 2ราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดังนี้


-นาย หนู โยธา อายุ 91 ปี
บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร (ปัจจุบัน)อยู่ที่สามร้อยยอด
-นาง อัด สิงห์ทอง อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 635 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากที่ทาง กอ.รมน.จังหวัด ปข.ได้ติดตามการ การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ กับ 2 ตายาย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีประชาชน แวะเยี่ยม และมอบสิ่งของ ให้เป็นประจำ และ ทั้งสองตายาย ยังมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเดือนละ 1,000 บาทซึ่งฝากไว้ในสมุดบัญชีธนาคาร ธกส. สาขาสามร้อยยอด

** พร้อมทั้ง**
ได้มอบนมกล่อง ไทย- เดนมาร์ค จำนวน 1 ลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนนมกล่องไทยเดนมาร์ก จาก อสค. ภาคใต้ ที่อยู่ 174 หมู่ที่9 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#############################