รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) และคณะเดินทางตรวจความพร้อมท่าเรืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ โดยจะมีเส้นทางเดินเรือไปยังลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มีจำนวนเที่ยวเรือออกจากท่าวันละ 2 เที่ยว คือเวลา 09.00 น.และเวลา 15.30 น. ปัจจุบันมีอุปสรรคเกี่ยวกับร่องน้ำตื้นเขินทำให้บางวันเรือไม่สามารถออกได้ตามกำหนดเวลา ร่องนำ้ดังกล่าวกรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2561ในการขุดลอกเป็นบางส่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่เสนอขอทั้งหมด และในปี 2563 ได้เสนอของบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหา กรมเจ้าท่าจะได้มีการปรับแผนการขุดลอกในปี 2563 เพื่อขุดลอกร่องนำ้ให้การเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวสามารถเดินเรือเข้า-ออกได้ตลอดเวลา ในโอกาสนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สาขาสตูลโดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้การต้อนรับพร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ ทั้งนี้รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อย่างเข้มแข็ง และยังได้รับฟังปัญหาพร้อมแนะนำเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่การก่อสร้างทางลาดคนพิการ
จากนั้นได้เดินทางมายังอู่เรือพิทักษ์สินชัย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเรือยอร์ชและเรือประมงร่วมหารือเกี่ยวกับร่องน้ำเจ๊ะบิลังที่มีความตื้นเขิน ทำให้เรือขนาด 50-60 ตันกรอสไม่สามารถเดินเรือเข้า-ออกได้ตลอดเวลา ซึ่งได้รับทราบปัญหากรณีร่องน้ำโดยจะนำข้อหารือประสานสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ดำเนินการต่อไปและได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรายงานข้อมูลการเข้ามาซ่อมเรือให้เป็นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด//จิตติมาศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม