กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดนครสวรรค์ ออกดูแลประชาชนกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอเก้าเลี้ยว

0
42

กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดนครสวรรค์ ออกดูแลประชาชนกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอเก้าเลี้ยว

เมื่อ ๑๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ขอรายงานการจราจรบนถนน หมายเลข ๑๑๗ นครสวรรค์-พิษณุโลก (ขาขึ้น) บริเวณจุดบริการประชาชน
จุดตรวจหลักแยกบ้านหนองหัวเรือ หมู่ ๔ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวัง ๗ วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
เริ่ม ๑๑ เม.ย.-๑๗ เม.ย. ปี ๒๕๖๒
– ขณะรายงาน เวลา ๑๑๓๐ น. มีปริมาณรถมากขึ้น การจราจรยังคงคล่องตัว ทำความเร็วได้เฉลี่ยประมาณ ๙๐-๑๐๐ กม./ชม. มีปชช.แวะพักรถและเข้ารับบริการจากทางจุดบริการเป็นห้วงๆ
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ