ปล่อยแถวทางน้ำ เจ้าหน้าที่คุมเข้มสัญจรทางทะเลเดินทางด้วยเรือช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายณชพงศ์ (อ่านว่า นัด – ชะ – พง) ประนิตย์ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วย นายสายัญ กิจมะโน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ตำรวจท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ TAC ร่วมกันปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยทางทะเล บริเวณบ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวัง ดูแล ความปลอดภัย ให้แก่ ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นี้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เม.ย.62 ได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรทางทะเล สำหรับจังหวัดพังงาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้าเที่ยวทางทะเลจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุ หรือ สิ่งที่ไม่คาดคิด ขึ้นในทะเล หรือ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับ เรื่อง ทะเบียนเรือ ชูชีพภายในเรือ ใบอนุญาตเดินเรือ นายท้าย หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่มีเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ได้