a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปรู้จักประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ในเขตเมืองแม่ฮ่องสอนหรือ จ.แม่ฮ่องสอน) เข้าช่วงเดือนเมษายนหรือก่อนเทศกาลสงกรานต์ ถ้าหากได้เดินทางไปเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมของทุกปีชาวไทยใหญ่มีชุมชนเป็นหมู่บ้านทั้งในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนและเขต จ.แม่ฮ่องสอน อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนสมัยเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีเจ้าเมืองคนแรกคือ พญาสิงหนาทราชา ปัจจุบันทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อชุมชนชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่มากก็เลยมีประเพณีปอยส่างลองหรือประเพณีบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่ สนุกสนามและได้บุญกุศลมาก เนื่องจากน้องๆ ที่เข้าพิธีปอยส่างลองยังคงบริสุทธิ์อยู่ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ ประเพณีปอยส่างลอง เป็นภาษาไทยใหญ่ คำว่าปอยหมายถึงประเพณี ส่วนคำว่าส่างลองหมายถึงลูกแก้ว เมื่อคำ 2 คำมารวมกันแล้วคือประเพณีปอยส่างลองคือประเพณีบวชลูกแก้วที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยใหญ่ใช้เวลาจัดงาน 3 วัน 3 คืน ชาวไทยใหญ่ มาจัดสร้างชุ้มภายในวัดไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนลูกแก้วหรือน้องๆที่บวชลูกแก้วจะมีพี่เลี้ยงดูแล 1. โกนผม 2. แต่งหน้าและแต่งตัวให้ 3. หาอาหารและเครื่องดื่มให้กิน 4. ให้ขึ้นขี่คอตามขบวนแห่ด้วยเครื่องดนตรีชาวไทยใหญ่ชาวบ้านแต่งตัวแบบไทยใหญ่สวยงามรำหน้าขบวนแห่สร้างความสนุกสนาน (ไม่มีเสียงโห่ร้องแบบแห่นาคภาคกลาง) เริ่มออกจากบริเวณวัดไม้ฮุงประมาณ 9 โมงเช้า แห่ไปรอบๆ หมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านร่วมอนุโมทนาบุญและโปรยข้าวตรอกต้อนรับขบวนแห่ เมื่อขบวนแห่ผ่านรอบหมู่บ้านแล้วกลับมาวัดไม้ฮุง เพื่อประกอบพิธีบวชลูกแก้วจนกว่าจะเสร็จพิธี ชาวบ้านและญาติพี่น้องจะอยู่งานจนเสร็จพิธี น่าเดินทางไปเที่ยวชมประเพณีปอยส่างลองที่ จ.แม่ฮ่องสอน มากๆ ครับ และนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมประเพณีปอยส่างลองได้ทั้งในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนและในเขต จ.แม่ฮ่องสอน ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอนโทรศัพท์ 0 5361-2982-3 หรือ E-mail Address:tatmhs@tat.or.th และขอบคุณ ผอ.ฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนการเดินทางไป จ.แม่ฮ่องสอนและขอขอบคุณ ผอ.โยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ที่ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยว สำหรับการเดินทางไปในครั้งนี้