พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.มทบ.๓๖ พร้อมคณะนายทหารร่วมตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

0
71
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.มทบ.๓๖ พร้อมคณะนายทหารร่วมตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

และมอบสิ่งของให้กับ เจ้าหน้าที่ จุดบริการประชาชน พร้อม หน.ส่วนราชการ ณ บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานตรวจเยี่ยม ฯ