กิจกรรม สื่อมวลชน เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour)

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561  เส้นทางที่ 8 มรดกโลกด้านวัฒนธรรม : กำแพงเพชร – ตากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 – 07.00 น.เดินทางจากโรงแรมเวียงตาก – หมู่บ้านห้วยปลาหลด                                07.00 – 07.30 น.นั่งรถ กระบะของชุมชนเพื่อเดินทางเข้าหมู่บ้าน                                        07.30 – 11.00 น.ทำกิจกรรม ณ หมู่บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก                                                นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช รก.พัฒนาการจังหวัดตาก นายสุทธิ์รักษ์ ศรีสุเลิศ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนและนายจักรกฤษณ์ ตาประยูร ประธานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยปลาหลด หมู่ 8 ต.ด่านแม่ระเมา อ.แม่สอด จ.ตากและคณะกรรมการ นำคณะสื่อมวลชนชม ” ต้นสนสองใบ” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูก ณ อุทยานตากสินมหาราช สักการะวัดถ้ำจุนโท พร้อมฟังธรรมเทศนา ชมไร่กาแฟพร้อมการสาธิตการทำกาแฟ ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับพร้อมชมการแสดงต้อนรับชุด จะคึ ชมจุดชมวิว ล้อ ฆ้อ คอ ชมต้นน้ำและการจัดการหมู่บ้าน ชมสินค้า OTOP พร้อมรับของที่ระลึก

11.00 – 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นถิ่น น้ำพริกหนุ่ม แกงบ่าฟัก ผัดผัก ไข่เจียว) ณ หมู่บ้านห้วยปลาหลด12.00 – 14.00 น.เดินทางจากหมู่บ้านห้วยปลาหลด-หมู่บ้านป่าไร่เหนือ อ.แม่ระมาด จ.ตาก    14.00 – 16.00 น .ทำกิจกรรม ณ หมู่บ้านป่าไร่เหนือ จ.ตาก นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด นายนิคม ทับทอง พัฒนาการอำเภอและนายผิ่ว สันโดดพนาภัย ประธานหมู่บ้านOTOP การท่องเที่ยวและผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ ชมการแสดงต้อนรับ ชุดรำดาบกะเหรี่ยงและการละเล่นพื้นเมือง ณ ลานวัฒนธรรม พร้อมชมสินค้า OTOP ชมประวัติศาสตร์ถ้ำซามูไร ชมบ้านภูมิปัญญา ชมการสาธิตการทอผ้า                                   16.00 – 17.00 น.เดินทางจากหมู่บ้านป่าไร่เหนือ-สนามบินแม่สอด                            18.00 -19.00 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบิน DD 8124 แม่สอด-ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพเส้นทาง มรดกโลก ด้านวัฒนธรรม กำแพงเพชร – ตาก จะทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงชีวิตตลอดจนประวัติศาสตร์อันยาวนานของชุมชนและสถานที่อันน่าสนใจ ที่มีประเพณีดั้งเดิมและการต่อยอดด้านภูมิปัญญาในทุกๆด้านที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้ลืมนอกจากใช้เช็คอิน แชะ ชม ชิม ช็อป แล้ว..แล้ว..จะยังรักในดินแดนแห่งนี้อย่างไม่รู้ลืม

ภาพ/ดิ่ง ปิงเมย
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน