วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ และผู้แทนนายก อบต.ห้วยถั่วเหนือ ร่วมรับมอบปัจจัย (เงินสด) จากคณะสงฆ์อำเภอหนองบัว นำโดยพระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว จำนวน 31,870 บาท เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยถั่วเหนือ จากนั้นได้เป็นตัวแทนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเพลิงไหม้ทั้ง 3 หลัง