นายยกสโมสรโรตารี่หัวหิน นำสมาชิกโรตารี่หัวหินรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่อในวันสงกรานต์

0
148

นายยกสโมสรโรตารี่หัวหิน นำสมาชิกโรตารี่หัวหินรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่อในวันสงกรานต์

วันที่11เมษายน 2562 ที่.ห้องประชุม โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พล่าซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯนาย เทอดชัย เทิดจิตธรรม นายกสโมสรโรตารี่หัวหิน เป็นประธานนำสมาชิกโรตารี่หัวหินรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่อในวันสงกรานต์ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้พิพากษาที่มารับตำแหน่งใหม่และผู้ที่ให้การสนับสนุนงานสโมสร โดยมี นายถนอม พลายศรี อดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง นางสาว ดวงพร ภู่เกิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน นาย นพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายมนตรี ชู่ภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายวัฒชัย กาจนโพธิ์ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน นางวาสนา ศรีกาจนา นายสมาคธุรกิจท่องเที่นยวหัวหิน-ชะอำ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

โดยประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นพิธีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณและ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งต่อหน้าหรือลับหลัง อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ