พังงา จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ กว่า 200 คน ร่วมทำความสะอาดชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า ตอนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแหละชาวต่างชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนนับหมื่นคน

เมื่อวันที่ 11 เม.ษ.62 ที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอตะกั่วป่า นายสุทธิวงศ์ สว่างแจ้ง ปลัดอำเภอชำนาญการ อ.ตะกั่วป่า นายสุริยัน ไข่แก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ตะกั่วป่า พร้อมด้วยจิตอาสาอำเภอตะกั่วป่า เด็กนักเรียน พนักงานโรงแรม และประชาชน ร่วมกันทำความดีตามแนวทางโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยการพัฒนาและทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดบางสัก ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือนักท่องเที่ยวที่มานั่งพักผ่อนท่องเที่ยว โดยมีจิตอาสาและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันมาแสดงพลังทำความดีกว่า 200 คน ซึ่งแต่ละคนต่างก็เอาเครื่องมือต่างๆมาจากบ้าน และร่วมกันทำด้วยความสุขใจและสนุกสนาน

ทางด้านนายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลกาลต่างๆชายหาดบางสัก เป็นอีกหนึ่งแห่งของแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางพาครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อน จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่คาดว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 10,000 คน จะเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์และนั่งรับประทานอาหาร กันแบบอบอุ่นสร้างความสุขกันในครอบครัว พร้อมเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ