“กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์!!นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นกำลังใจ เนื่องในวันสงกรานต์!!

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา15.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นายณัฐกิจ สมานมิตร กรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นำถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณเข้าเยี่ยม นาง เนาะ รอดเทียน บ้านเลขที่ 792 หมู่ 7 ตำบล อ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวเป็นชาวมุสลิม และเป็นผู้สูงอายุซึ่งป่วยมาเป็นเวลานานมีบุตรชายคอยดูช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจเนื่องในวันสงกรานต์ 2562!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#############################