a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความพร้อมการจัดบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
.
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความพร้อมการจัดบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ลดการบาดเจ็บจากทางถนน เน้นใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนอย่างเข้มงวด ให้ความรู้ อสม. ประชาชน และนักเรียน เข้าใจ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ มีนายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ
.
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นอกจากนี้ยังสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับด่านชุมชน เน้นการชะลอความเร็วของรถ เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิต หากพบผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราให้ดำเนินการมาตรการยึดกุญแจรถ กับตัว และให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมรถโรงพยาบาลรับผู้บาดเจ็บและบุคลากรด้านการรักษาผู้บาดเจ็บ พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เจาะเลือด ตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ และสั่งการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาประจำห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด สำรองเตียง สำรองยาเวชภัณฑ์ สำรองเลือด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนที่ประสบเหตุหรือพบเหตุโทรสายด่วน 1669 จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินออกให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
.
โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน