พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อม สจ.ลงพื้นที่ดูทางน้ำ หาแนวทางวางท่อระบายน้ำแก้น้ำท่วมช่วยชาวบ้านเขตพื้นที่ อ.บรรพตพิสัย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และ Mobile Team ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่ อ.บรรพตพิสัย โดยมี นายลัทธพล ม่วงจีบ ส.อบจ.เขต 3 อ.บรรพตพิสัย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนนำเข้าพื้นที่

สืบเนื่องจาก บริเวณหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย มีชาวบ้านกว่า 500 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำที่มีไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร และขณะนี้มีน้ำหลากเข้าท่วมนา เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันจึงได้ประสานงานผ่าน ส.อบจ.ในพื้นที่ และอบต.บางแก้ว

โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ใน ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำและวางแผนงานสำหรับหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือชาวบ้าน แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับการทำงานของหน่วยงานอื่น จึงต้องมีการขออนุญาตก่อน ซึ่งหากสามารถแก้ไขบริเวณจุดนี้ทำให้เส้นทางน้ำ(คลองริมจาน)สามารถไหลและลอดผ่านท่อหรือใต้สะพานได้ ทางอบจ.นครสวรรค์ พร้อมจะเร่งดำเนินการวางท่อน้ำเพื่อให้น้ำลอดผ่านและสามารถนำไปกักเก็บไว้บริเวณโครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาว (โครงการพระราชดำริ) ซึ่งหากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้สำเร็จจะทำให้ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์ทางการเกษตรมีมากถึง 10,000 ไร่เลยทีเดียว
///