ผู้ว่านราธิวาส  มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง

0
83

ผู้ว่านราธิวาส  มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง

ที่บ้านเลขที่ 443 ม.4 บ้านกูแบสาลอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยมอบบ้านให้กับนางอีนา มะยุนุ และครอบครัว โดยมี นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินกองทัพเรือ นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยภาค 3330 โรตารีสากล พร้อมผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

ว่าที่ร้อยตรีใซดี เจ๊ะหามะ นายกสโมสรโรตารี นราธิวาส ภาค 3330 โรตารีสากล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ได้ให้การช่วยเหลือในกรณีที่เด็กชายแวสุไลมาน ลูกชายของนางแยนา มะยุนุ ที่มีจดหมายถึงโรตารีนราธิวาสโดยผ่าน ทาง อบต.กะลุวอ ว่าบ้านที่อยู่อาศัยใกล้จะพังอยากได้บ้านสักหลัง เมื่อผู้ช่วยภาค 3330 โรตารีสาก และสมาชิกสโมสรโรตารี นราธิวาส มาสำรวจสภาพความเป็นอยู่ เห็นถึงความยากลำบากเนื่องจากบ้านชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับมีสมาชิกในครอบครัวถึง 8 คน จึงมีมติในที่ประชุม ว่าจะสร้างบ้านให้ 1 หลัง โดยคุณเพ็ญศรี ชูแสง ผู้ช่วยภาคโรตารีสากล เป็นผู้ระดมทุน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 220,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์เขียนแบบโดยนายช่าง อบต.กะลุวอ รวมทั้งข้าราชการ และทหารกองร้อยปืนเล็กที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 เป็นผู้ก่อสร้าง พร้อมภาคประชาชนตำบลกะลุวอ ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561 และได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้รับมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ การมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินงานตาม “7 วาระนราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ในเรื่อง นรา.แบ่งปัน ที่ให้คนนรา…ทุกวัยร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูล

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส