ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกะลุวอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบลกะลุวอ (ชคต.) อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชุดคุ้มครองตำบลถือเป็นกำลังสำคัญร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย รวมทั้งการป้องกันสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสามารถตั้งจุดตรวจเพื่อป้องปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้ นอกจากนี้ขอให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดความอุ่นใจ ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการดูแลความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้เกิดความสันติสุขทุกแห่งหนคนปลอดภัย ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองร่วมกัน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส