เมื่อ 020900 พ.ย. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่ายร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.ผู้นำท้องที่ และ ชาวบ้าน ม.2 บ.ทุ่งเมือง ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้ นายชลอ แก่นคำ อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 20 ม.2 บ.ทุ่งเมือง ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อนำมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในวันนี้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝาบ้าน ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ยังคงเหลือติดตั้งหน้าต่างและเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้รายละเอียดจะแจ้งในทราบต่อไป