a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าฯ นนทบุรี ประธานเปิดงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน แผนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบางใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืน แผนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางใหญ่ โดยมีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน หัวหน้ากลุ่มงาน/รักษาการหัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีด้วย โดยภายในงานมีการจัดการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หมู่ 1 ต.บางเลน, หมู่ 2 ต.บางม่วง, หมู่ 4 ต.บ้านใหม่, หมู่ 15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ ภายใต้บรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 โดยบูรณาการร่วมกับงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข่าว พรหมพร pr.nont