เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับนายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี , ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรม และ จนท.ตำรวจ สภ.ไพศาลี ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” และเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑.นางปร้อง บุญรอด อายุ ๗๐ ปี อาศัยอยู่กับลูกหลาน ๔ คน บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๔ ต.วังน้ำลัด
๒.นางโกย ภักดี อายุ ๕๗ ปี อาศัยอยู่กับลูกหลาน ๕ คน บ้านเลขที่ ๔๗๒/๓ หมู่ ๔ ต.วังน้ำลัด
ซึ่งทางชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ในสัปดาห์หน้า วันที่ ๕-๗ พ.ย.ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย