จังหวัดตาก
นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและส่วนราชการลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว กรณีขายไม่ใด้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 13.30 น.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วย นางอรพิน แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ พันตำรวจโทมนูญ แก้วพันเดิม สว.อก.สภ.พบพระ
ร.ท.ชาติชาย ศรีธิวงศ์  หัวหน้า พัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3102 ,ปลัดอำเภอพบพระ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4ตำบลคีรีราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ จุดบริการประชาชนคีรีราษฎร์ พร้อม
ส่วนราชการ ลงพื้นที่ พบปะ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว
นายอภิชาติเหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า
วันนี้ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเกษตรอำเภอพบพระ ทางสถานีตำรวจอำเภอพบพระ ทหาร ส่วนราชการอำเภอพบพระ ได้ลงพื้นที่ กรณีที่มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวที่ใด้เข้าพบ
นายณรงค์ อ่อนสอาด
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ร้องขอ ให้หาตลาดและคนมาซื้อกล้วย
ตนเองและคณะหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพบ กลับ เกษตรกรเจ้าของสวนกล้วย มีสวนหนึ่งที่สามารถส่งออกทางประเทศจีนได้ และมีอีกสวนหนึ่งไม่สามารถ ส่งออกและจำหน่ายใด้ หน่วยงานทางราชการลงมาดูและช่วยหาตลาดให้เกษตรกร ในการจำหน่ายกล้วยหอมเขียว ต่อไป ในวันนี้ นายนะเก่ง แซ่ย่างอายุ 52 ปี ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 10 / 22 หมู่ที่ 11 บ้านเสริมสุข (บ้าน10) พร้อมทั้ง นายวทัญญู สมบูรณ์ศรีสกุลอายุ 43 ปีอยู่บ้านเลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว ให้การต้อนรับและพามาดูสวน และการตัดกล้วยส่งออก นายวทัญญู กล่าว่า ตนเองและเพื่อนๆ ใด้ปลูกกล้วยหอมเขียว สายพันธุ์คาเวนดิส สายพันธุ์วิลเลียม​ จากประเทศแอลสวาดอร์ แห่งแรกของอำเภอพบพระ ขอให้ท่านนายอำเภอและส่วนราชการ ช่วยหาทางซื้อกล้วย
ตนเองปลูกกล้วยหอมเขียวเพื่อการส่งออกและใต้ส่งออกไปประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ไม่สามารถส่งออกได้อยากให้หลายหน่วยงานช่วยเหลือ แล้วต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอพบพระและส่วนราชการทุกท่านที่ได้ลงมาดูพื้นที่ดังกล่าว
นายวทัญญู กล่าวต่ออีกว่า ตนเองและเพื่อนจำนวน17คน ใด้ร่วมตัวกันปลูกกล้วยหอมเขียว จำนวนประมาณ362ไร่ พื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้ประมาณ 320 ต้น โดยซื้อพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อ จาก จังหวัดพะเยา ในราคา ต้นละ 35 บาท สาเหตุ ที่ ขายส่งออกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มาตรฐาน บางหวีใหญ่เกิน บางหวีเล็กเกิน แต่ได้ส่งออกไปประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ราคา กิโลกรัมละ 6 บาท

ภาพ/ข่าว/ชวลิต
สมภพ ข่าวTV ONLINE รายงาน