#พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทย – จีน(ซานตง)#

0
50

พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทย – จีน(ซานตง)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าไทย – จีน(ซานตง) ณ หอประชุมใหญ่กวางหวาถัง ชั้น 9 อาคารหอการค้าไทย – จีน เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยมี คุณหลิน หยวน รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มณฑลซานตง คุณหวัง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คุณพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณณรงค์ศักด์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย – จีน คุณหลี่ เฟิง ผู้แทนสภาส่งการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทย – จีน กล่าวแนะนำนโยบายการลงทุนและความร่วมมือที่สำคัญ
ในการประชุมดังกล่าวมีการลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทย – จีน จำนวน 6 ฉบับ รวมทั้งมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทย – จีน ประเภทธุรกิจอาหาร การเกษตร เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น