อุตรดิตถ์แถลงข่าวงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2566”

0
36

“อุตรดิตถ์แถลงข่าวงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.09 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายอำเภอลับแล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา ครั้งที่ 68 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเริ่มงานตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งตามประวัติตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน จนถึงวันอัฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณและหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

โดยในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์และน่าสนใจ ประกอบด้วย
ในวันแรกของงานตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งยั้งซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรำบูชาพระบรมธาตุ พิธีเวียนเทียนรอบ และพระบรมธาตุ โดยสามารถเข้าร่วมงานและร่วมสรงน้ำ ทอผ้า และเที่ยวชม ชิม ช็อปตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง

ในระหว่างงานตั้งแต่วันที่ 3-11 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การทำบุญตักบาตรทุกเช้า การร่วมเป็นเจ้าภาพทอผ้าห่มพระบรมธาตุ การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและพระธรรมเทศนา การเที่ยวชม ชิม ช็อป ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง การประกวดทางวัฒนธรรม การถวายสลากภัต พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา และกิจกรรมบรรพชาสามเณร 80 รูป เป็นต้น

และไฮไลต์วันสุดท้ายของงาน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เชิญชมขบวนเครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 อำเภอ พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมร่วมวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาในงานพิธีดังกล่าวด้วย

ในการนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจและผู้ที่จะมาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 68 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวตรงกับฤดูกาลของทุเรียนหลงหลินลับแลออกพอดี จะได้มาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาอิ่มบุญ อิ่มใจ สัมผัสบรรยากาศเมืองวิถีพุทธ และอิ่มกายกับผลไม้ทุเรียนหลงหลินลับแล และอาหารพื้นถิ่นของกินที่ต้องห้ามพลาดของเมืองลับแลอีกมากมาย อย่าลืมครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสัมผัสงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน