#ศึกษาถิ่นปลูกทุเรียนจันทบุรี หวังนำความรู้ปรับใช้เพื่อปลูกและสร้างรายได้ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ#

0
7

#ศึกษาถิ่นปลูกทุเรียนจันทบุรี หวังนำความรู้ปรับใช้เพื่อปลูกและสร้างรายได้ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ#

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางธยานี ศรีโรจนกุล ส.อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.แม่เมาะ นำผู้ร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอำเภอแม่เมาะ ภายใต้โครงการตามรอยพระยุคลบาท “ศาสตร์ของพระราชา” ระดับอำเภอ จ.ลำปาง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปในพื้นที่หมู่บ้านอพยพและในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.จันทบุรี

โดยศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ของนายสมศักดิ์ ชัยเกิด ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมปศุสัตว์ พร้อมชมกิจกรรมภายในศูนย์เช่น การเลี้ยงสุกรพื้นเมือง การทำบ่อแก๊สชีวภาพ การทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา และการปลูกผักสวนครัวและผลไม้ปลอดสารพิษ

นอกจากนั้นคณะฯยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ของนายฉลวย จันทแสง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศงานประกวดมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี 2 ปีซ้อน และชมพื้นที่ภายในสวน ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงเกษตรผสมผสาน การผลิตพืชผักและผลไม้ให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ การใช้ปุ๋ยพืชสด การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและสารสกัดจากพืชป้องกันและกำจัดแมลงใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะวิธีการปลูกทุเรียนให้เจริญเติบโต เนื่องจากเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีราคาดี เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดสูง หลายพื้นที่จึงมีการนำทุเรียนมาปลูกหวังสร้างรายได้ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากปลูกแล้วมีอัตราการตายสูง อีกทั้งไม่รู้วิธีการบำรุงดูแลรักษาที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการลดรายจ่ายในการปลูก ฯลฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปลูกทุเรียน ตลอดจนผลไม้เศรษฐกิจหรือพืชผักอื่น ๆ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม หรือรายได้หลักที่งดงาม ต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน