เปิดมหกรรมสานพลังภาคเหนือ18 จังหวัด
สุขภาวะดี มีให้เห็น ถ้าทำเป็น ก็เห็นสุข
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสานพลัง สร้างสุขภาวะ ภาคเหนือ ” สุขภาพดี ทำเป็น เห็นสุข ” โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นมีการแถลงข่าวการขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ( กขป.) มีเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 เจ้าภาพการจัดงานมหกรรมสานพลังภาคเหนือ 18 จังหวัด “สุขภาวะดีมีให้เห็น ถ้าทำเป็น ก็เห็นสุข” โดยคาดหวังให้เกิดการ “ชม แชร์ เชื่อม ช่วย ใช้” ในประเด็นร่วม 3 เขตภาคเหนือ จำนวน 5 ประเด็น 1. อาหารปลอดภัย 2. ผู้สุงอายุ 3. เด็กและเยาวชน 4. สุขภาวะพระสงฆ์ และ 5. กลุ่มชาติพันธุ์ “เก็บเพชรงาม ขึ้นจากตม มาบ่มเพาะ แกะกะเทาะ ทุบกระท้อนให้อ่อนหวาน จัดระเบียบ วางระบบ ทบทวนทาน วางบนพาน ให้มวลชน ต่อ เติม เต็ม” สโลแกนการจัดงานที่เจ้าภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 ได้คาดหวัง และหลักคิดในการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีพิธีกล่าวต้อนรับโดยพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , องค์ปาฐกถา โดยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , การ Ted Talk , ลานนิทรรศการประเด็นร่วมทั้ง 5 ประเด็น , บูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่รูปธรรมจากหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 ณ เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอล์ล มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์