“รองผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จว. เพชรบุรี !!

0
12

“รองผอ.ศปป.1กอ.รมน.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จว. เพชรบุรี !!

👇ชมคลิป👇

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี พ.อ. สนอง ธัญญานนท์ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ. ศปป.1 กอ.รมน.และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

พร้อมพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้รวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรีจำนวน 5 ฐานได้แก่

ฐานที่ 1ฐานระบบโซลาเซลล์
ฐานที่ 2 ฐานไบโอแก๊ส (Biogas)
ฐานที่ 3 ฐานเตาชีวมวล/เตาเผาขยะลดมลพิษ
ฐานที่ 4 ฐานการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก
ฐานที่ 5 ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า

ต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานนวัตกรรมของ วช. (เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว) ณ กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

/////////////////////////