เมื่อ ๐๒๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. ร่วมกับ ปลัดอาวุโส, รองนายก อบต.ท้อแท้,
จนท.สาธารณสุขบ้านยาง,จนท.ตำรวจ, จนท. อส อ.วัดโบสถ์, ประชาชนจิตอาสา
ได้ร่วมเข้าสอบสอบผู้ประกอบการทำปลาหมึกย่าง ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ว่า
ผู้ประกอบการได้นำน้ำที่เน่าเสียจากการชำระล้างปลาหมึกไปทิ้งลงคลองชลประทานในเขตพื้นที่บ้านดงกระบาก จากการเข้าตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการการบ่อบำบัดน้ำเสีย
และได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เก็บตัวอย่างปลาหมึกไปตรวจหาสารในเนื้อปลากหมึก เพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาหารต่อไป จากการเข้าตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากทางผู้
ประกอบการเป็นอย่างดี
ณ บ้านดงกระบาก หมู่๖ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕ คน