คณะสงฆ์เวียดนามจับมือวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดตักบาตรพระนานาชาติ 9 ประเทศ ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศเวียดนาม

0
33

คณะสงฆ์เวียดนามจับมือวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดตักบาตรพระนานาชาติ 9 ประเทศ ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศเวียดนาม

     วันที่ 27 เมษายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ คณะสงฆ์ประเทศเวียดนาม จำนวน 400 วัด ในเขตภูมิภาค Mekong Delta หรือ 13 จังหวัดภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดพิธีตักบาตรพระ 3,000 รูป เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566ที่ผ่านมา ถือเป็นประวัติศาสตร์การเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธ พร้อมด้วยคณะสงฆ์นานาชาติ ได้แก่ 1.ไทย 2.เวียดนาม 3.กัมพูชา 4.ลาว 5.เมียนมา 6.เนปาล 7.บังกลาเทศ 8.ศรีลังกา 9.อินเดีย และ 10.อินโดนีเซีย โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมตักบาตรในครั้งนี้นับหมื่นคน ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม

     ภาพในพิธีมี พระอาจารย์ด่าวยือ มหาเถระ รองประธานมหาสังฆนายกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เจ้าคณะจังหวัดเกิ่นเทอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์เขมรเถรวาทจังหวัดเกิ่นเทอ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระ 3,000 รูป สำหรับพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามกำลังเติบโตและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ ผู้คนจึงหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น ปัจจุบันมีพระภิกษุและภิกษุณีได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาแล้วได้นำความรู้ที่ศึกษาไปพัฒนากิจการคณะสงฆ์และพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม

    ด้าน พระครูสิทธิรัตนวิเทศ (จรินทร์ รตนวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดภาวนาโซล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย หัวหน้าคณะทำงานจากประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดตักบาตรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูรักษา พระพุทธศาสนา กระชับความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์เถรวาทนานาชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งกันและกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์เถรวาทเวียดนาม และวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ซึ่งการจัดตักบาตรพระ 3,000 รูปครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเผยแผ่ร่วมกันในโอกาสต่อไป.