#ชลบุรี-สภ.เมืองพัทยา เลือกชุมชนทัพพระยาบูรณาการเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ#

0
3

#ชลบุรี-สภ.เมืองพัทยา เลือกชุมชนทัพพระยาบูรณาการเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ#

วันที่ 3 เม.ย.66 ที่ชุมชนทัพพระยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีพิธีเปิดโครงการชุมชนทัพพระยายั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ดำเนินการโดย สภ.เมืองพัทยา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมี เรือตรี ปราโมทย์ ทัพทิม ปลัดเมืองพัทยา นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง นายอาทร เนี่ยกุล สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นางอัมพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา นายประพันธ์ ฮอลลอค ประธานชุมชนทัพ
พระยา ร่วมในพิธี

พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนทัพพระยา เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัย ที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมขอวคนในหมู่บ้านและชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้พิจารณาคัดเลือก ชุมชนทัพพระยา เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต