#ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ(ครู ก) ของตำรวจภูธรภาค 5 และมอบเกียรติบัตรตาม”โครงการทำดี มีรางวัล#

0
3

#ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ(ครู ก) ของตำรวจภูธรภาค 5 และมอบเกียรติบัตรตาม”โครงการทำดี มีรางวัล#

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดอบรม โครงการอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ(ครู ก) ของตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมได้บรรยายพิเศษให้กับผู้อบรม ทั้งนี้ได้มอบรางวัล โครงการ “ทำดี มีรางวัล” ให้แก่ข้าราชการตำรวจ 4 นาย ซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยมาตรการเชิงรุก ประกอบด้วย
1. พ.ต.อ.เทคนิค จันสี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ รับแทน ส.ต.อ.เดโชพล กันทัพ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการพักรักษาตัว
2. ด.ต.ธนัฐ สุภาวรรณ ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย
3. ด.ต.อนันต์ จันทร์เลน ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย
4. ส.ต.ท.วัชระ ธรรมศิริ ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย

และ พลเมืองดี 1 ราย ผู้ซึ่งประกอบคุณงามความดีและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่นาย กิตติพงษ์ สุกิจปาณีนิจ ประธานชมรมบาสเกตบอลอำเภอวังเหนือ จ.ลำปางซึ่งได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ ดำเนินการผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ “โครงการโรงเรียนสีขาว” และ “เยาวชนสดใส สุขภาพกายใจพร้อมพัฒนา” ป้องกันไม่ให้เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยง รวมตัวกันมั่วสุมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การรวมกลุ่มขับขี่รถแข่งกันในทางสาธารณะ ด้วยการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

โดยมี พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 ,
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. ,พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม./โฆษก ตร. ,พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ,พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.อก.ภ.5 ,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ,
พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำปาง ,
พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย ,พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.ภ.จว.แพร่ ,พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน ,
พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ,พลตรีจรัส ปัญญาดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดชายแดน ภาคเหนือ ,นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ,นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,
ข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.5 ,เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ร่วมพิธี./////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่