#ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทควันโด#

0
21

#ดร.ชุติพร เสชัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทควันโด#

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่กีฬาเทควันโด วันสุดท้าย
จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล
โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก

ดร.ชุติพร เสชัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นาย ประชุม บุญเทียม
รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ

ดร.นิภา สุพิชญางกูร
ประธานสภาอุตสาหกรรม
อ.วุฒิยง อ่อนสอาด
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเทควันโด นครสวรรค์เกมส์
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายจัดการแข่งขัน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง