“มทบ.15 จัดกิจกรรม “ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 9” “สะพานบุญ…ส่งน้ำใจ …เพื่อผู้ด้อยโอกาส”

0
19

“มทบ.15 จัดกิจกรรม “ตักบาตรชายหาดจอมพล  ครั้งที่ 9” “สะพานบุญ…ส่งน้ำใจ …เพื่อผู้ด้อยโอกาส”

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.66 เวลา 07.30 น. พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ.15 มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ. 15/ ผจก.พฟผ.ทบ.หาดเจ้าสำราญ พ.อ.สมพงษ์ อารีย์พงษ์ รอง. ผจก.พฟผ.ทบ.หาดเจ้าสำราญ พร้อมด้วย พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนาและคณะ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ ชายหาดจอมพล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่พัก รวมทั้งผู้ใจบุญ ได้ทำบุญตักบาตรกับบรรยากาศริมทะเล โดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบาตรในครั้งนี้ พระอธิการศุภชัย ธิวากาโร เจ้าอาวาสวัดเสาธงเรียง ต.บ้านหม้อ อ.เมืองจ.เพชรบุรี พร้อมคณะสงฆ์อนุโมทนาบุญมอบสิ่งของที่ได้จากการรับบิณฑบาตร ให้จัดเป็นถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียงและเด็กนักเรียนยากจนถึงบ้านหรือมอบให้โรงเรียนไปจัดโครงการอาหารกลางวันต่อไป

#ตักบาตรชายหาดจอมพล
#สะพานบุญ